Diensten

Contact

Over ons

Links

Wat vragen wij van u?

 

Het is moeilijk om geheel op eigen kracht tot innerlijke harmonie en lichamelijke genezing te komen. Onze behandelaars willen de mensen hierbij helpen. Cliënten denken vaak dat zij zonder inbreng in een paar behandelingen kunnen genezen van een kwaal, waar zij al jaren mee lopen. Maar het actief deelnemen aan de eigen genezing is van zeer groot belang. Een open instelling en de bereidheid van de cliënt om aan zichzelf te werken, vergemakkelijken de overgedragen energie om de disharmonie in lichaam en psyche te overwinnen. Houdt men er daarbij een (blijvende) positieve levenshouding op na, dan ondersteunt en bevordert men zijn eigen genezingsproces in belangrijke mate.

Het genezen gaat dus als volgt: de ziel van de cliënt, die aan het vlees gebonden is, raakt minder stoffelijk ingesteld. De geest, die in de ziel begraven ligt, wordt tot leven gewekt. Deze geest maakt op zijn beurt de ziel steeds krachtiger, waardoor zij de gebreken in het lichaam weer kan herstellen.