Wij zijn in feite eeuwige geestelijke wezens en leven slechts tijdelijk in dit stoffelijk lichaam. In dit leven hebben we veel disharmonie in onszelf opgebouwd. Dit blijkt dagelijks uit ons negatief denken, voelen en handelen.

Ondanks het goede dat wij laten zien, zijn we ook doortrokken met angsten, zorgen, verdriet, wanhoop, wantrouwen, moedeloosheid, boosheid enz. Hierdoor hebben wij onze levenskrachten - die oorspronkelijk heel sterk, gezond en positief waren - danig verzwakt en misvormd. Deze verzwakte en misvormde levenskrachten nu, vormen de basis van onze ziekten en ons lijden.

Naast alle ellende heeft dit lijden ook een positieve kant. Het doet ons zoeken naar een uitweg. Als we op een gegeven moment tot het besef gekomen zijn dat onze negativiteit slechts ellende heeft veroorzaakt en we deze willen bestrijden, is dit het begin van (werkelijke) genezing. We voelen een toenemende innerlijke harmonie, blijmoedigheid, geduld, vertrouwen, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid enz.

Soms is deze geestelijke opwekking zo sterk dat er een "genezingswonder" plaats vindt.

Wij zijn ervan overtuigd dat geluk en vrede voor ons, onze maatschappij en de wereld waarin wij leven, alleen binnen bereik kunnen komen, als steeds meer mensen weigeren hun energie nog langer negatief te richten. In plaats daarvan dienen we ons te gaan inspannen om onze eigen innerlijke vrede vast te houden en te verdiepen. Dit vereist eerlijk en serieus zelfonderzoek. Het houdt in dat je vaak alleen staat in je strijd. Maar het is naar ons inzicht de enige manier om werkelijk gelukkig te worden. Vanwege onze vrije wil kunnen we die staat van geluk niet zomaar op een schaaltje aangereikt krijgen. Alleen wie er zelf heel hard aan werkt, komt zover - al lijkt het nog zo moeilijk - omdat hij dan door een onuitputtelijke, innerlijke kracht wordt geholpen.

Deze geestelijke visie stemt geheel overeen met de essentie van alle grote geloofsleren en in het bijzonder met de leer van Jezus Christus. Zij wijzen erop dat waarachtige, innerlijke vrede slechts via de weg van dienstbaarheid en liefde kan worden verkregen.

Dit is echter het natuurlijke gevolg van het geestelijk sterker worden van de mens. Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat aan de werkzaamheid van het VGC een geestelijke visie ten grondslag ligt. De hoofdgedachte hierbij is, dat wij mensen in een geestelijk groeiproces verwikkeld zijn. Deze groei gaat met "wrijving" en met "pijn" gepaard.

Een mens kan die pijn overstijgen door een groeiende bewustwording van het Goede dat Alom vertegenwoordigd is en dat hij/zij (dus) ook in zijn eigen hart bezit. Met die bewustwording groeit zijn verlangen om alleen het Goede tot uitdrukking te willen brengen. Onze diepste innerlijke aard lijkt in de verste verte niet op hetgeen wij tot nu toe in onze uiterlijke, stoffelijke wereld tot uitdrukking hebben gebracht. Wij leiden in feite door de disharmonie die wij er zelf van gemaakt hebben.

Op Klik.nl vindt u ruim 300 therapeuten die werkzaam zijn op het gebied van natuurgerichte gezondheid en bewustwording.