De Stichting kent een bestuur dat richting geeft aan het beleid.

Het Geneescentrum wordt geleid door een management team. Het bestaat momenteel uit drie personen. Verder is er een administratieve dienst en hebben we een schoonmaakdienst.

De redactie verzorgt het "VGC - nieuws", een blad voor donateurs.