De behandelaars van het Van Gemert Centrum dienen zich te houden aan praktijkvoorschriften. Zo adviseert een behandelaar een nieuwe cliënt om voor zijn kwaal tevens een arts te consulteren, indien dit nog niet is gedaan.

Een behandelaar mag nooit "genezing" beloven of iets in die geest bepraten. Van zowel behandelaars als hulpverleners wordt verwacht dat ze aandacht schenken aan hun geestelijke ontwikkeling. Deze geestelijke vorming wordt verdiept in gezamenlijke gesprekken, meditatie -bijeenkomsten en zelfwerkzaamheid.