De behandelaars van het Van Gemert Centrum houden zich aan onze eigen praktijkvoorschriften. Zo moet een behandelaar een nieuwe cliënt adviseren om voor zijn kwaal een arts te consulteren. Ook mag een behandelaar nooit genezing beloven of suggereren.

Van zowel behandelaars als hulpverleners wordt verwacht dat ze aandacht schenken aan hun eigen geestelijke ontwikkeling. Deze geestelijke vorming wordt verdiept in gezamenlijke gesprekken, meditatie -bijeenkomsten en zelfwerkzaamheid.