Jaarverslag 2017

Het VGC zal zich in 2018 op de eerste plaats blijven richten op haar kerntaak, namelijk het ondersteunen van onze naasten. Onverminderd blijft daarbij een kernactiviteit liggen in het gelegenheid bieden aan behandelaars om via handoplegging cliënten te helpen.

Een andere basisactiviteit zal bestaan uit scholing en ontwikkeling in de geestelijke leer en het gedachtegoed van Wim van Gemert. De uitdaging van het VGC ligt nog steeds om de medemens te betrekken bij activiteiten en de ontwikkeling van de innerlijke mens. Het uitdragen van wat de stichting doet en denkt (voornamelijk volgens Wim van Gemert), blijven belangrijke punten van aandacht. Er zal steeds gezocht worden naar het leggen van contacten met bijvoorbeeld andere hulpverleningsinstanties en de medische sector. In 2018 zijn vrijwilligers nog volop bezig met de bewerking van een aantal publicaties, welke het licht zien over het VGC en Wim van Gemert, waaronder uittreksels van zijn lezingen.

Binnen het VGC zal er als vanouds naar gestreefd worden om een centrum te zijn waar medewerkers met plezier en gedrevenheid hun werk doen en geregeld samenkomen om hun ideeën en wensen met elkaar te bespreken. Hierin wordt ook gezamenlijk gebrainstormd over nieuwe activiteiten om het VGC een stap omhoog te tillen. Bestuur en directie willen daarbij werken aan het verstevigen van het VGC als een geestelijk thuis voor haar medewerkers en cliënten.

In de geneespraktijk waren er enkele vrijwilligers werkzaam om cliënten door middel van handoplegging, het overdragen van levensenergieën, te ondersteunen. Naast de geneespraktijk waren er vrijwilligers in twee groepen werkzaam om in meditatie genezende krachten over te dragen aan hen die niet in staat waren de geneespraktijk te bezoeken.

De geestelijke ontwikkeling van zowel medewerkers als cliënten is voortgezet via onder meer de wekelijkse lezingen en meditaties. Het betreft hier wezenlijke momenten om met elkaar in contact te treden over het Leven en de Liefde. Om iedereen die dit wenst de kans te geven hieraan deel te nemen, zijn er open dagen gehouden, die via kranten bekend zijn gemaakt.


RSIN-nummer Stichting Van Gemert Centrum 8104.50.975

Bestuurssamenstelling

Genomen uit het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, 31-10-2016, KVKnr: 09108182

1. Huisintveld, Hans Cornelis, bevoegheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

2. Van Gemert, Wilhelmus Gerardus, titel: voorzitter, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

3. Van Gemert, Petronella Maria, Penningmeester, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

4. Angenent, Samuel Callictus Wilhelmus Jacobus Dieudonné, secretaris, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.


Financiële verantwoording

Balans

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

31-12-2017

--

--

20.410

31-12-2016

238

--

22794

Passive

Eigenvermogen

Schulden lang

Schulden Kort

31-12-2017

-111.718

76.248

55.880

31-12-2016

-114854

82248

55.638

De stichting heeft geen werknemers (enkel vrijwilligers).
Kent geen beloningen.
Kent bij uitzondering reiskostenvergoeding toe.