Onze organisatie werd in 1982 opgericht rond de genezer Wim van Gemert sr. Toen droeg de stichting de naam SBPG (Stichting tot Bevordering van de Paranormale Geneeswijze). Later werd de naam veranderd in Stichting Van Gemert Centrum.

De stichting heeft ten doel de geneeswijze door handoplegging volgens de visie van de heer van Gemert te verbreiden en toe te passen. Zijn visie houdt in het kort in dat een genezer vanuit een geestelijke instelling te werk gaat, naar het voorbeeld van Jezus Christus.

De Stichting ziet haar werk als een belangrijke aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en streeft naar wederzijdse samenwerking.